Talex dla Trybunału

Poznańska spółka zawarła umowę na dostawę i wdrożenie platformy Windows Server 2003 w Biurze Trybunału Konstytucyjnego.

Kontrakt obejmuje dostawę serwera IBM wraz z systemem Windows Server 2003 Server i licencją na 100 użytkowników. dokona również pełnej konfiguracji rozwiązania, wdroży oraz narzędzia do archiwizacji danych i przeszkoli pracowników trybunału.

W ramach kontraktu Talex świadczyć będzie na rzecz Biura Trybunału Konstytucyjnego usługi wsparcia technicznego a dostarczony sprzęt obejmie trzyletnią opieką serwisową.

Zobacz również: