Taksówka "na już" w godzinach szczytu

Wezwanie taksówki przez sms to już niemal standardowa usługa wielu firm. Warszawska korporacja, Wawa Taxi 9644, jako jedna z pierwszych w Polsce uruchomiła Automatyczny System Przyjmowania Zleceń.

Wezwanie taksówki przez sms to już niemal standardowa usługa wielu firm. Warszawska korporacja, Wawa Taxi 9644, jako jedna z pierwszych w Polsce uruchomiła Automatyczny System Przyjmowania Zleceń.

Po wybraniu numeru korporacji następuje połączenie z systemem IVR, który proponuje wysłanie taksówki pod trzy najczęściej wykorzystywane adresy, zapisane w bazie firmy, na podstawie identyfikacji numeru telefonu. Umożliwia to stałym klientom szybszą realizację zamówienia. „System dedykowany jest szczególnie dla klientów chcących zamówić "taxi na już", w godzinach rannego i popołudniowego szczytu oraz używających stałych adresów” - mówi Marcin Orski z Wawa Taxi 9644. W tym celu pasażer powinien wybrać odpowiednią cyfrę (1,2,3) w zależności adresu, na który chce złożyć zamówienie.

W ostatnim etapie połączenia „Czesław” (bo tak został nieformalnie nazwany system) potwierdza wybrany przez klienta adres i na podstawie aktualnego stanu wolnych pojazdów w rejonie zamówienia podaje przybliżony czas realizacji zlecenia. W razie, gdy pasażer nie chce korzystać z „Czesława”, może wybrać cyfrę „0” i zostanie przełączony do telefonistki. „W przypadku pierwszego połączenia z Wawa Taxi 9644, system automatycznie łączy przyszłego pasażera z centralą” - mówi Marcin Orski. Wówczas klient może podać niezbędne do przyszłej identyfikacji dane. Wśród najważniejszych korzyści stosowanego systemu Marcin Orski wymienia szybkie połączenie z centralą (po pierwszym dzwonku), krótkie i łatwe zamawianie (średni czas połączenia 13 sekund), obsługę wszystkich klientów w momentach największego natężenia ruchu (bez oczekiwania na połączenie z telefonistką), a także możliwość zamówienia taksówki przez osoby z wadami wymowy, osoby nieme oraz niezbyt biegle władających w mowie językiem polskim, a będących już klientami firmy, cudzoziemców.

Obecnie system obsługuje średnio 33% zleceń, a w chwilach dużego natężenia ruchu nawet do 50%. Wawa Taxi 9644 pracuje już nad kolejnym etapem usprawnienia obsługi pasażera (najprawdopodobniej chodzi tu o rozpoznawanie mowy). Podobne rozwiązania działają w Krakowie oraz kilku miastach europejskich.


TOP 200