Takie, jakie chcesz

Dzięki projektowi NetRadio każdy słuchacz będzie miał możliwość skomponowania własnej ramówki radiowej składającej się tylko z wybranych audycji.

Dzięki projektowi NetRadio każdy słuchacz będzie miał możliwość skomponowania własnej ramówki radiowej składającej się tylko z wybranych audycji.

Wraz z rozwojem Internetu, sieci szerokopasmowych, telefonii komórkowej pojawiają się nowe możliwości udostępniania treści tworzonych przez tradycyjne media. Usługa "wideo na żądanie" staje się coraz popularniejszym sposobem korzystania z zasobów filmowych. Być może wkrótce dostępna będzie także usługa "audycja na żądanie". "Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku, kilkunastu lat metody dostarczania odbiorcy produkowanych w redakcji standardowej stacji radiowej treści ulegną radykalnej zmianie. Coraz częściej mówi się o budowaniu totalnie indywidualnej więzi ze słuchaczem i dostarczaniu mu wyłącznie «zamówionych» treści" - ocenia Jakub Paluszkiewicz, dziennikarz Radia Merkury, rozgłośni regionalnej Polskiego Radia w Poznaniu, pomysłodawca i koordynator projektu NetRadio.

Takie, jakie chcesz

Jakub Paluszkiewicz

Nowa technologia i pojawiające się wraz z nią nowe oczekiwania słuchaczy rodzą konieczność zmiany sposobu patrzenia na tworzenie i upowszechnienie programu radiowego. Dotychczasowy, zdeterminowany tradycyjną technologią model polegał na realizowaniu jednostronnej transmisji w czasie rzeczywistym. "Słuchacz przyszłości nie będzie oczekiwał programu uniwersalnego - przeznaczonego dla każdego, nawet jeżeli będzie to program zawężony do konkretnej problematyki. Słuchacz przyszłości będzie oczekiwał radia, które nadaje wyłącznie dla niego" - mówi Jakub Paluszkiewicz.

Jeżeli odbiorca zażyczy sobie programu składającego się na przykład wyłącznie z informacji ze świata, serwisu giełdowego i muzyki jazzowej - to taki program będzie musiał otrzymać.

Jeżeli ktoś inny będzie chciał mieć w "swoim" programie tylko informacje sportowe, zapowiedzi imprez muzycznych i utwory muzyki dance, to taką zawartość trzeba mu będzie dostarczyć. Już dzisiaj trzeba myśleć, jak to zrobić. Tutaj nie wystarczy zwykła, popularna w latach 90. i na początku XXI w. metoda "wpuszczania do Internetu" aktualnie emitowanego, normalnego programu stacji radiowej. "To tylko lustrzane odbicie tradycyjnej emisji radiowej. Potrzebna jest zupełnie nowa jakość działania" - przekonuje Jakub Paluszkiewicz.

Naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom wychodzi projekt NetRadio. Jest to wspólna inicjatywa rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). W realizacji projektu będą brały udział także inne stacje radiowe. "Jest to projekt skrojony na miarę sieci rozgłośni radia publicznego. Ma sprzyjać wykorzystaniu bogatych zasobów znajdujących się w archiwach stacji oraz wysokiej jakości treści o charakterze informacyjno-publicystycznym na bieżąco produkowanych przez redakcje" - wyjaśnia Jakub Paluszkiewicz z poznańskiego Radia Merkury, który w imieniu radiowców koordynuje prace nad projektem. Jak podkreśla, jego realizacja nie byłaby możliwa bez zaangażowania, wiedzy, kompetencji i gotowości do podejmowania wyzwań specjalistów z PCSS-u. Placówka ta ma już spore doświadczenie w opracowywaniu aplikacji i infrastruktury dla dystrybucji materiałów medialnych w sieci, zdobyte m.in. przy realizacji projektu telewizji internetowej iTVP.

Prywatna ramówka

NetRadio ma być praktyczną realizacją koncepcji radia na żądanie. Chodzi o wypracowanie nowatorskich narzędzi udostępniania treści radiowych w Internecie, stworzenie rozwiązań dostosowanych ściśle do specyfiki radia na żądanie, wykraczających poza dostępną już dzisiaj na rynku ofertę i produkty wykorzystywane obecnie zarówno przez tradycyjnych nadawców korzystających również z kanału transmisji internetowej, jak i specjalizowane portale muzyczne. Zasadnicza różnica to wprowadzenie systemu automatycznego tworzenia indywidualnego programu radiowego na żywo, skonstruowanego zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy i transmisji tego programu w sposób, który nie będzie się odróżniał od "normalnego" radiowego programu live. Taki program powinien się składać nie tylko z muzyki (jak to ma miejsce w przypadku sprofilowanych internetowych stacji muzycznych), lecz także - w dowolnych proporcjach - z treści słownych, artystycznych, rozrywkowych, muzycznych.

System ma działać w oparciu o ustandaryzowane materiały przekazywane do wyspecjalizowanego serwera, a potem redystrybuowane do pozostałych komputerów za pomocą sieci szerokopasmowej. Niezbędne jest zapewnienie stałego dopływu materiałów redakcyjnych, by oferta nie miała wyłącznie charakteru archiwalnego, by zachowany został walor informacji bieżącej. Optymalne byłoby bieżące przekazywanie do systemu wygenerowanych właśnie (na drodze normalnej procedury produkcji programu radiowego) serwisów informacyjnych, bloków specjalistycznych, audycji tematycznych itp.

Słuchacz, wybierając interesujący go zakres tematyczny, definiuje również sposób, w jaki automat będzie konstruował "jego program". Zasadą działania automatu jest przekazywanie odbiorcy zawsze najbardziej aktualnych treści - na bieżąco tworzonych przez podmioty współpracujące w projekcie. W praktyce wybór taki może być dokonywany poprzez uproszczony interfejs, dający możliwość "odznaczenia" kilku kategorii tematycznych, rodzajów audycji, typu muzyki, np.: newsy miejskie, sport światowy, pogoda dla Europy - z działu informacje, reportaże historyczne - z działu archiwalia, jazz, blues, klasyka - z działu muzycznego. Dokonanie takiego wyboru sprawi, że do odbiorcy docierać będzie program skompilowany z elementów mieszczących się w tych kategoriach. Dodatkowo użytkownik może sprecyzować proporcje, w jakich elementy te mają być dostarczane. Może na przykład zażądać, by informacje z miasta docierały do niego co trzy godziny, a proporcje między stylami muzycznymi wyglądały jak 3:2:1.

Ramówka NetRadia będzie miała charakter elastyczny i u każdego odbiorcy będzie wyglądała zupełnie inaczej. To oznacza również, że (choćby poprzez różnice w czasie trwania przeróżnych utworów muzycznych) różne elementy "typowe" będą pojawiały się u każdego słuchacza o bardzo różnych godzinach. "Ta elastyczność wynika przede wszystkim ze sposobu dostarczania danych. Okazało się, że system najlepiej będzie działał w oparciu o transmisję pakietową. Będzie to dostarczanie z odpowiednim wyprzedzeniem odpowiednich porcji danych gwarantujących nieprzerwany program" - tłumaczy Jakub Paluszkiewicz.

Dzięki wykorzystaniu Internetu szerokopasmowego transmisja dźwiękowa będzie mogła być uzupełniona dodatkowymi treściami o charakterze multimedialnym w postaci animacji, zdjęć, tekstów informacyjnych czy przekazu reklamowego. Uruchomienie wspólnej platformy nadawczej (NetRadio będzie działało jako jeden system z udziałem wielu nadawców - również nieprofesjonalnych, np. autorów popularnych podcastów) daje również możliwość uaktywnienia usług o charakterze "społecznościowym" (czaty, fora, interaktywne konkursy itp.).

"NetRadio ma szansę stać się zupełnie nową propozycją w świecie mediów" - ocenia Jakub Paluszkiewicz. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w kompletny sposób może wyjść poza konwencje medium jednorodnego, zapewniając w swojej ofercie obok przekazu audialnego wszechstronny przekaz multimedialny. Jak mówi Jakub Paluszkiewicz, NetRadio przestając być tylko radiem, pozostaje nim nadal, radiem na miarę wyzwań przyszłego użytkownika sieci.

<hr>NetRadio w praktyce

Takie, jakie chcesz

Schemat

Z baz nagrań archiwalnych (w których zamieszczone są zarówno audycje słowne podzielone na kategorie tematyczne, jak i sprofilowane nagrania muzyczne) oraz z zasobów aktualnie transmitowanych przez rozgłośnie zawartość wędruje do specjalnej bazy danych, która zgodnie z preferencjami określonymi przez samych użytkowników generuje nieograniczoną ilość indywidualnych, zamówionych przez odbiorców programów (na rys. "Program 1", "Program 2", "Program 3" itp.). Każdy z tych programów trafia do jednego, konkretnego odbiornika (jeden terminal komputerowy, jedna komórka z UMTS, jeden odbiornik radiowy w samochodzie - również działający jako terminal UMTS), za pomocą którego jest odbierany przez zamawiającego go słuchacza.

Wykorzystanie technologii umożliwiającej transmisję indywidualną do pojedynczego klienta, dostosowaną do jego potrzeb i oczekiwań, nie wyklucza oczywiście oferowania kilku sformatowanych programów tematycznych, skonstruowanych wg profilu muzycznego, np. radio jazzowe, bądź dostarczanych treści, np. radio dla biznesmenów (na rys. "prog. A, "prog. B", "prog. C" itp.).

Źródło: Jakub Paluszkiewicz


TOP 200