Tajwanizacja Europy Wschodniej?

Dilip Chandra, szef IBM na Europę Wschodnią, oraz Renato Riverso, prezydent IBM Europe, oświadczyli zgodnie podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji na temat Zaangażowania IBM w Europie Wschodniej (zorganizowanej w Pradze), że IBM zamierza rozwinąć bardziej intensywną działalność w Czecho- Słowacji, na Węgrzech i w Polsce.

Dilip Chandra, szef IBM na Europę Wschodnią, oraz Renato Riverso, prezydent IBM Europe, oświadczyli zgodnie podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji na temat Zaangażowania IBM w Europie Wschodniej (zorganizowanej w Pradze), że IBM zamierza rozwinąć bardziej intensywną działalność w Czecho- Słowacji, na Węgrzech i w Polsce.

Obroty IBM w tych trzech krajach za rok 1991 szacuje się na ok. 200-300 mln USD. Chandra odmówił podania wyników w poszczególnych krajach, oświadczył tylko, że globalne obroty wzrosły tu o 150%. Oświadczył ponadto, że IBM nie będzie produkować w Europie Wschodniej sprzętu, zamierza natomiast rozwinąć produkcję oprogramowania: "Europa Wschodnia może się stać Tajwanem leżącym u progu Europy Zachodniej". Głównym ograniczeniem inwestycyjnym jest, jego zdaniem, skandaliczny poziom telekomunikacji. Kierownik ds. telekomunikacji IBM Gerhard Plank dodał, że "Europa Wschodnia przypomina kraj, w którym produkuje się samochody, ale nie buduje się dróg". Na zakończenie konferencji Riverso oświadczył, że, jak się spodziewa, do końca roku w Europie będzie pracować 300 samodzielnych filii IBM-a.


TOP 200