Tajwan zdjęty z listy piratów

Od maja br. Stany Zjednoczone gromadziły materiały dokumentujące łamanie prawa o ochronie własności intelektualnej na Tajwanie i zamierzały wprowadzić znaczną podwyżkę opłat celnych na produkty sprowadzane z Tajwanu, głównie komputery.

Od maja br. Stany Zjednoczone gromadziły materiały dokumentujące łamanie prawa o ochronie własności intelektualnej na Tajwanie i zamierzały wprowadzić znaczną podwyżkę opłat celnych na produkty sprowadzane z Tajwanu, głównie komputery.

Obecnie działania te zostały zawieszone. Tajwan zdecydował się wprowadzić ściślejszą ochronę prawa copyright, znaków firmowych i patentów. Biuro US Trade Representative zdjęło go z listy krajów "pod priorytetową obserwacją".


TOP 200