Taaaaka gmina

30 maja w Warszawie Zgromadzenie Ogólne Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego powołało swój własny Zespół Informatyczny.

30 maja w Warszawie Zgromadzenie Ogólne Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego powołało swój własny Zespół Informatyczny.

Konieczność przetwarzania podobnych informacji przez dwa piony administracji: samorządowy i państwowy wymaga bowiem ustalenia wspólnych standardów. Nie określone są do tej pory zasady gromadzenia informacji o gruncie. Podobnie wygląda sprawa danych o pojazdach i osobach. Przewodniczący zespołu, p. Leszek Kamiński twierdzi, że również system PESEL jest przestarzały i mało skuteczny. Tymczasem gminy nie mogą czekać. Ich niedoinformowanie jest przyczyną utraty dochodów z tytułu opodatkowania. Stąd zarówno samorządy jak i organa administracji państwowej żywiołowo dokonują zakupu sprzętu i programów. Powoduje to wielokrotne powielanie tych samych prac.


TOP 200