Ta technologia może zastąpić tunele VPN

Rozwiązanie VPN, które od dziesięcioleci zapewnia zdalnym pracownikom bezpieczny dostęp do sieci korporacyjnej, może zostać w najbliższym czasie zdetronizowane. Coraz więcej bowiem firm interesuje się konkurującymi z nią systemami, według nich bardziej przystosowanymi do dzisiejszych wyzwań stawianych przez cyfrowy biznes, bazującymi na technologii określanej mianem „zero trust”.

Jak sama nazwa na to wskazuje, główną cechą tego rozwiązania jest przekonanie, że system stojący na straży bezpieczeństwa zdalnego dostępu będzie działać niezawodnie tylko wtedy, jeśli założy na samym początku iż nie należy ufać nikomu ani niczemu. Dlatego podstawową zasadą tego rodzaju rozwiązań jest zawołanie „never trust, always verify” (nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj).

Teza iż technologia VPN ustąpi miejsca systemom „zero trust” znajduje potwierdzenie w wielu badaniach. I tak np. znana firma analityczna Gartner przewiduje, że w ciągu następnych trzech lat już większość firm (bo 60%) zrezygnuje z technologii VPN na rzecz rozwiązań „zero trust”.

Zobacz również:

  • Bezpeczeństwo IT – nowy paradygmat
  • W tym kraju obserwuje się ostatnio największy wzrost zainteresowania sieciami VPN

Rozwiązania takie będą pełnić w firmach rolę specyficznego rodzaju bram bezpieczeństwa, które uwierzytelniają absolutnie wszystkie elementy systemu IT, a więc zarówno użytkowników jak i wszystkie urządzenia IT, zapewniając im dostęp do systemu – czy też do jego poszczególnych elementów - w oparciu o wcześniej określone i dokładnie zdefiniowane polityki bezpieczeństwa.

Żeby była pełna jasność trzeba zaznaczyć, że pomimo tego iż technologia ”zero trust” jest znana od lat, to zaczyna być doceniana od niedawna. Jak dotąd niewiele firm zdecydował się wdrożyć system zarządzający zdalnym dostępem, który bazuje na innej niż VPN technologii.

Potwierdzają to badania, takie jak to przeprowadzone przez firmę analityczną 451 Group. Według niej dzisiaj tylko 13% firm przygotowuje się do wdrożenia u siebie systemu bezpieczeństwa bazującego na technologii „zero trust”. Powodem takiego stanu rzeczy jest niewielka podaż tego rodzaju systemów na rynku IT. Firmy nie mają po prostu z czego wybierać. Jednak za kilka lat sytuacja zmieni i technologia VPN będzie wtedy w odwrocie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200