TPSA przygotowuje TP Internet do bankructwa?

Telekomunikacja Polska dokonała zakupu od swojej spółki-córki TP Internet aktyw za kwotę ok. 24 mln zł. Nieoficjalnie mówi się, że to przygotowania do ogłoszenia przez TPI upadłości, a tym samym niewywiązania się z zapłaty za akcje mniejszościowym akcjonariuszom WP.

Telekomunikacja Polska wykupiła od TP Internet urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne oraz prawa majątkowe (w tym autorskie prawa majątkowe). Transakcja opiewała na kwotę ok. 24 mln zł, nie znane są jednak jej szczegóły. Nie wiadomo, co pozostało w "spółce-wydmuszce".

Jak podaje Rzeczpospolita, można przypuszczać, że TPSA nabyła m.in. oprogramowanie niezbędne do obsługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz że po transakcji TP Internet w praktyce nie ma już majątku trwałego.

Takie działania mogą oznaczać przygotowywanie TP Internet do ogłoszenia upadłości. W ten sposób większościowy udziałowiec Wirtualnej Polski może próbować nie wypłacić mniejszościowym akcjonariuszom należności za akcje

Przypomnijmy, że Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej uznał, że TPSA prowadziła działalność konkurencyjną względem WP, tym samym zobowiązana jest do wypłacenia mniejszościowym udziałowcom ponad 220 mln zł.

Jeżeli dojdzie do bankructwa TP Internet, będzie to druga spółka zależna TPSA, która w ciągu 2 ostatnich lat została doprowadzona do ogłoszenia upadłości.


TOP 200