TPSA pod kontrolą rządu

Jak podaje Gazeta Wyborcza, we wtorek rząd przyjął listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa. Siedemnaście firm, które się na niej znalazły, będzie faktycznie pod kontrolą rządu - skarb państwa będzie miał w tych spółkach prawo weta przy podejmowaniu strategicznych decyzji. W tym roku na listę trafiły m.in. TP SA i Polkomtel.

Na łamach GW Jacek Kalinowski, rzecznik Grupy TP, zwraca uwagę na brak podstaw prawnych do wpisania TP na listę spółek, w których skarb państwa ma specjalne uprawnienia. Według niego jest to nieuzasadnione odstępstwo od konstytucyjnej zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz naruszenie prawa traktatowego Unii Europejskiej dotyczącego swobody przepływu kapitału. Telekomunikacja Polska nie zgadza się z decyzją rządu i podejmie wszelkie dostępne prawem kroki w celu wykreślenia firmy z listy spółek strategicznych.

Przeciwko mechanizmowi złotej akcji wypowiadała się również Komisja Europejska. Polski rząd utrzymuje jednak, że tak złota akcja, jak i lista spółek, są zgodne z unijnym prawem konkurencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200