TP podsumowała półrocze

Wzrost przychodów o 3% do poziomu 9,06 mld zł i 437 mln zł zysku netto to wynik finansowy grupy za I półrocze 2003 r. Ten sam okres 2002 r. TP zamykała obrotami sięgającymi 8,79 mld zł i 17,7 mln zł zysku.

Wyniki finansowe Grupy TP w I półroczu 2003

Wyniki finansowe Grupy TP w I półroczu 2003

Na koniec czerwca br. TP miała 10,9 mln klientów korzystających z usług stacjonarnych. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2003 r. operator stracił niecałe 2% rynku połączeń międzynarodowych. Liczba użytkowników sieci Idea wzrosła do 5,08 mln.

Wyniki operacyjne grupy poprawiły się m.in. dzięki renegocjacji umów kredytowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia. W pierwszym półroczu wskaźnik obsługiwanych łączy przypadających na jednego pracownika wzrósł do 301 z ubiegłorocznych 262. TP zredukowała w I półroczu ponad 4700 etatów.