TP pod gradem kar

Telekomunikacja Polska nie ma szczęścia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Telekomunikacja Polska nie ma szczęścia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Regulator grozi karą 100 mln zł za opóźnienie we wdrażaniu usług hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR). TP poinformowała, że wdrożenie WLR może potrwać ok. 8 miesięcy. Na decyzję w tej sprawie czekają Tele2, GTS Energis, Dialog, Polkomtel i Netia. Zapewne UKE nałoży również na TP karę za nierozdzielenie Neostrady i abonamentu telefonicznego. Telekomunikacja Polska chce to zrobić dopiero na początku 2007 r. Urząd zastrzega, że klienci, którzy podpiszą długoterminowe umowy na Neostradę na obecnych warunkach, będą musieli indywidualnie wnioskować o zmianę warunków takiej umowy. TP została ukarana 3 mln zł za niedopełnienie obowiązku świadczenia usług informacyjnych o numerach, do czego URTiP zobowiązał przedstawicieli TP w 2005 r.


TOP 200