TP będzie świadczyć usługi powszechne

Telekomunikacja Polska została wyznaczona przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do świadczenia tzw. usługi powszechnej. Usługa taka - zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym - to zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne wszystkim użytkownikom końcowym stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie.

Telekomunikacja Polska została wyznaczona przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do świadczenia tzw. usługi powszechnej. Usługa taka - zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym - to zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne wszystkim użytkownikom końcowym stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie.

W skład usługi powszechnej Prawo telekomunikacyjne zalicza: przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci ISDN; utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych; połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do Internetu; udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów; świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych; świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

TP będzie na razie oferować usługi powszechne przez sześć miesięcy. Po kolejnych konsultacjach UKE określi zasady świadczenia tych usług przez operatora na okres pięciu lat, o który wnioskowała spółka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200