TP SA zapłaci mega karę

W wyniku postępowania przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej TP SA ma zapłacić prawie 339 mln zł kary za wysokie ceny dostępu do Neostrady - podaje Rzeczpospolita.

TP SA usiłowała zapobiec karze, wnioskując o zawieszenie postępowania do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy TP. Argumentowała, że prezes UKE zaliczył dostęp do szerokopasmowego Internetu do usług telefonicznych, podczas gdy Komisja Europejska uważa, iż jest on odrębny od publicznej sieci telefonicznej.

W opinii prezesa UKE, stanowisko KE dotyczy obowiązków wynikających z nowego prawa telekomunikacyjnego, a nie przepisów przejściowych, na podstawie których wymierzono karę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację prezesowi UKE i oddalił skargę TP na odmowę zawieszenia postępowania. Natomiast samą karę TP zaskarżyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200