TP SA zapłaci 350 mln?

Urząd Regulacji Telekomunikacji nałożył na TP SA dwie kary. Pierwsza z nich, w wysokości 300 mln zł, związana jest z niedopełnieniem warunków technicznych dotyczących punktów styku z siecią NOM. Kolejne 50 mln zł TP SA ma zapłacić za dostarczenie URT niewłaściwych danych o przychodach spółki z dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. TP SA złożła już odwołanie od decyzji URT.

Jak podaje Reuters, Urząd Regulacji Telekomunikacji zamierza nałożyć na TP SA karę w wysokości 300 mln zł za „niewykonanie decyzji ministra łączności, ustalającej warunki współpracy i rozliczeń pomiędzy TPSA, a Niezależnym Operatorem Międzystrefowym". Decyzja związana jest z faktem, iż TP SA nie zapewniła określonej przepustowości i liczby punktów stylu z siecią NOM.

Kolejną karę w wysokości 50 mln zł TP SA może zapłacić za dostarczenie URT niewłaściwych danych o przychodach spółki z dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Postępowanie w sprawie rozbieżności w sprawozdaniach przekazanych przez TP SA do URT i KPWiG rozpoczęło się już w ubiegłym roku.

Zobacz również:

Telekomunikacja Polska SA złożyła już odwołanie od decyzji prezesa URT do Sądu Antymonopolowego.