TP SA wyemituje obligacje

Telekomunikacja Polska wyemituje krótkoterminowe obligacje o wartości od 350 mln zł do 1 mld zł. Pozyskane środki posłużą do zarządzania krótko- i średnioterminową płynnością finansową operatora.

Telekomunikacja Polska wyemituje krótkoterminowe obligacje o wartości od 350 mln zł do 1 mld zł. Pozyskane środki posłużą do zarządzania krótko i średnio terminową płynnością finansową operatora.

Czas trwania programu obligacji jest nieograniczony. TP SA może przeprowadzić jedną lub więcej emisji papierów dłużnych. Obligacje będą oferowane w trybie emisji niepublicznej. Wartość jednej obligacji wyniesie 10 tys. zł lub wielokrotność tej kwoty. Termin wykupu obligacji będzie wynosił od siedmiu dni do jednego roku. Środki z emisji posłużą do zarządzania krótko i średnio terminową płynnością operatora.

350 mln zł w postaci obligacji zapowiedzianej emisji odpowiada 2,7% kapitałów własnych TP S.A. Razem z pozostającymi w obiegu obligacjami wyemitowanymi wcześniej, wartość nominalna obligacji TP SA stanowi 74,45% kapitałów własnych TP SA.


×