TP SA wprowadza nowe usługi ISDN i obniża opłaty

Od dzisiaj (1 lipca) Telekomunikacja Polska SA (TP SA) obniża o 20 zł miesięczną opłatę abonamentową dla usług dostępu podstawowego 2B+D do sieci ISDN. Opłata została obniżona z 60 do 40 zł. Obniżono również miesięczną opłatę abonamentową za każdy wielokrotny numer abonenta MSN z 6 na 4 zł. Podane kwoty nie uwzględniają podatku VAT.

Od dzisiaj (1 lipca) Telekomunikacja Polska SA (TP SA) obniża o 20 zł miesięczną opłatę abonamentową dla usług dostępu podstawowego 2B+D do sieci ISDN. Opłata została obniżona z 60 do 40 zł. Obniżono również miesięczną opłatę abonamentową za każdy wielokrotny numer abonenta MSN z 6 na 4 zł. Podane kwoty nie uwzględniają podatku VAT.

TP SA wprowadziła także nowe usługi dodatkowe ISDN, tzw. podadresowanie - SUB, prezentację i blokadę numeru abonenta dołączonego - COLP / COLR. Umożliwiła też przekierowywanie rozmów - bezwarunkowe (CFU), przy zajętości (CFB) i przy braku odpowiedzi (CFNR).

Usługa SUB pozwala użytkownikowi wywoływanemu na rozszerzenie zakresu własnego numeru ponad możliwości oferowane przez plan numeracji obowiązujący w sieci ISDN. Identyfikacja linii przyłączonej (COLP) pozwala abonentowi wywołującemu uzyskać informację, do czyjej linii został rzeczywiście połączony. Jest to przydatne np. gdy podczas zestawiania połączenia doszło do przekierowania wywołania (wykonania usługi CFU, CFB czy innej podobnej zamówionej przez abonenta wywoływanego). Z kolei usługa COLR, ograniczająca identyfikację linii przyłączonej, pozwala abonentowi wywoływanemu na nieujawnianie jego rzeczywistego, chwilowego adresu w sieci. Podobnie jak przy usłudze CLIR, specjalny abonent może przełamać blokadę prezentacji numeru abonenta wywoływanego.