TP SA uznana operatorem dominującym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podziela zdanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji, iż Telekomunikacja Polska SA jest operatorem dominującym na polskim rynku. TP S.A. będzie musiała zatem stworzyć ramowe umowy o współpracy i wzajemnych rozliczeniach z innymi operatorami, które dotychczas negocjowane były indywidualnie.

Marek Zdrojewski, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT) uznał, że Telekomunikacja Polska SA jest w operatorem o dominującej pozycji w Polsce. Do decyzji URT przychylił się Tadeusz Aziewicz, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Ostateczną decyzję co do uznania TP SA za operatora dominującego podejmie w ciągu 2, 3 tygodni prezes URT.

11 kwietnia br. Urząd Regulacji Telekomunikacji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia pozycji operatorów na krajowym rynku telekomunikacyjnych usług powszechnych. Postępowanie jest wynikiem nowych uregulowań prawnych, które nakładają na operatora dominującego obowiązek przedstawienia ramowych umów w zakresie współpracy i wzajemnych rozliczeń z innymi operatorami. Dotychczas takie umowy były negocjowane przez firmy indywidualnie. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego otrzymało 57 działających w Polsce firm, które zobowiązano do przedstawienia URT szczegółowych informacji o swojej działalności operatorskiej.

Zobacz również:

  • Te proste wskazówki ułatwiają zadanie rozbudowy firmowej sieci Wi-Fi
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200