TP SA tworzy Otwarty Rynek Elektroniczny

Nowo powstała firma zajmie sie prowadzeniem giełdy elektronicznej o nazwie marketplanet.

Prezesem zarządu spółki Otwarty Rynek Elektroniczny (ORE) został Piotr Kaczyński, poprzednio prezes KGHM Polska Miedź, później związany z TP SA jako członek jej Rady Nadzorczej i prezes TP Invest. Kapitał założycielski ORE wynosi 20 mln zł. Oficjalnymi partnerami ORE zostały firmy: Hewlett-Packard Polska (dostawca infrastruktury technicznej giełdy i twórca systemów bezpieczeństwa), SAP Polska (uczestniczący obok Commerce One we wdrożeniu platformy dla tej giełdy elektronicznej) oraz Prokom Software SA.

Według nieoficjalnych informacji, ostatnie dwie z tych firm - wraz z Pekao SA i Wielkopolskim Bankiem Kredytowym - są zainteresowane finansowym udziałem w przedsięwzięciu, a w przyszłości prawdopodobnie obejmą mniejszościowe pakiety akcji ORE. Prokom Software ma również wspomagać marketplanet w integracji systemów informatycznych jej uczestników, skłaniając jednocześnie do udziału w giełdzie dotychczasowych klientów.

Zobacz również:

  • 5 najistotniejszych zmian zgłoszonych przez e-Izbę w projekcie ustawy „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”

Oficjalne otwarcie giełdy elektronicznej ma nastąpić 30 czerwca br. Na jej platformie przeprowadzono już aukcje elektroniczne na potrzeby wewnętrznych zakupów TP SA (pisaliśmy o tym w CW 12/2001). Spółka ta ma być pierwszym dużym uczestnikiem giełdy, planując przeniesienie do niej jeszcze w tym roku ok. 20% zakupów o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł. Ma to pozwolić na istotną redukcję liczby dostawców (ze 100 do 3, 4 w danej grupie towarowej), wyeliminowanie zakupów pozakontraktowych, skrócenia czasu realizacji zamówień oraz uzyskanie istotnych oszczędności, których wartość - wg szacunków przedstawicieli TP SA - wyniesie co najmniej 10% wartości zakupów z uwagi na obniżenie kosztów ich realizacji oraz uzyskanie korzystniejszych cen przy kontraktach ramowych negocjowanych dla całej firmy.

Giełda będzie otwarta dla wszystkich firm zainteresowanych prowadzeniem wymiany handlowej na drodze elektronicznej. Uczestnictwo będzie się wiązało z podpisaniem umowy z ORE. Kupujący będą wnosić opłatę stałą, sprzedający zaś płacić prowizję od zawieranych transakcji.

TP SA jednocześnie zamierza przyszłym klientom przedstawić ofertę handlową, w której dostęp do Internetu po preferencyjnych cenach będzie połączony z możliwością uczestniczenia w marketplanet. Uczestnikom giełdy zostaną zaoferowane dodatkowe usługi. Powstanie m.in. portal biznesowy. Banki będące udziałowcami giełdy mają umożliwić prowadzenie rozliczeń pomiędzy podmiotami handlującymi na giełdzie w całości na drodze elektronicznej. Ze względów technicznych usługi te zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Giełda marketplanet jest pierwszym wdrożeniem w Polsce oprogramowania MarketSet. Wdrożenie elektronicznej giełdy horyzontalnej o zbliżonej funkcjonalności prowadzi nowosądecki Optimus. Jednym z partnerów ma być Commerce One. Jej uruchomienie planowane jest najwcześniej jesienią tego roku.

***

Istotne dla przedstawicieli TP SA było odpowiednio wczesne powołanie spółki ORE, jeszcze przez datą wejścia w życie ustawy o giełdach towarowych. Ten akt prawny ma ściśle regulować działalność giełd towarowych, w tym elektronicznych. Giełdy, które istniały przed datą wejścia w życie tej ustawy, otrzymują dodatkowy okres karencji, kiedy to są zwolnione z obowiązku spełnienia wszystkich jej wymogów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200