TP SA stworzy spółkę świadczącą usługi internetowe

Świadczeniem usług handlu elektronicznego ma zająć się nowa firma powołana przez Telekomunikację Polską SA, której zarząd uznał Internet i prowadzone na jego bazie usługi biznesu elektronicznego za jeden ze strategicznych kierunków działania. Z uwagi na dynamikę rozwoju rynku internetowego, jego obsługą zajmie się nowo powołana firma będąca w 100% własnością TP SA. Powinna ona rozpocząć działalność do końca sierpnia br.

Świadczeniem usług handlu elektronicznego ma zająć się nowa firma powołana przez Telekomunikację Polską SA, której zarząd uznał Internet i prowadzone na jego bazie usługi biznesu elektronicznego za jeden ze strategicznych kierunków działania. Z uwagi na dynamikę rozwoju rynku internetowego, jego obsługą zajmie się nowo powołana firma będąca w 100% własnością TP SA. Powinna ona rozpocząć działalność do końca sierpnia br.

Budowa i obsługa fizycznej sieci nadal pozostanie w gestii Telekomunikacji Polskiej. Nowa firma będzie niezależnym podmiotem oferującym m.in. dostęp do Internetu i usługi dodane, podobnie do działających już dostawców. "Chcemy, aby firma ta stała się kluczowym graczem na rynku internetowym" - stwierdził Grzegorz Stanisławski, dyrektor Biura Strategii TP SA.

Przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej zapowiedzieli także, że - oprócz planowanego na lipiec br. wprowadzenia niższej opłaty nocnej za korzystanie z numeru dostępowego do Internetu - zostaną wprowadzone zryczałtowane opłaty za korzystanie z Internetu. Klient będzie jednak łączył się z innym niż dotychczas numerem dostępowym. Opłata jednak zostanie wprowadzona nie wcześniej niż w przyszłym roku.


TOP 200