TP SA przeznaczy 2,6 mld zł na rozwiązania IT

Do końca 2004 r. Telekomunikacja Polska SA planuje przeznaczyć ok. 13 mld zł na inwestycje.

Do końca 2004 r. Telekomunikacja Polska SA planuje przeznaczyć ok. 13 mld zł na inwestycje.

Największa część - 7,7 mld zł - zostanie przeznaczona na rozbudowę sieci stacjonarnej. Drugą pod względem wielkości inwestycją będzie zakup i wdrożenie rozwiązań informatycznych. Na ten cel będzie przeznaczone w ciągu 3 lat 2,6 mld zł. Jeszcze w tym roku mają powstać dwa ogólnopolskie centra przetwarzania danych, do których zostaną przeniesione wszystkie systemy IT. Wybudowanych zostanie także 10 centrów telefonicznej obsługi klienta.

Znaczna część wydatków będzie musiała zostać poniesiona prawdopodobnie w tym roku, ponieważ od 1 stycznia 2003 r. polski rynek telekomunikacyjny zostanie całkowicie otwarty na konkurencję, także operatorów zachodnich.

Nowe sieci, nowe usługi

Dodatkowo 1,5 mld zł będzie przeznaczone na wdrożenie rozwiązań transmisji danych. Telekomunikacja Polska SA buduje m.in. ogólnopolską sieć opartą na protokole IP. Przy tej inwestycji współpracuje z Lucent Technologies. W ramach ogólnokrajowej sieci transmisji danych TP SA będzie świadczyła klientom usługi wirtualnych sieci prywatnych oraz dostępu do Internetu poprzez zapory typu firewall. Być może przygotuje ofertę usług VoIP (Voice over IP).

W 2001 r. Lucent Technologies zakończył dla Telekomunikacji Polskiej SA budowę ogólnopolskiej sieci optycznej o przepustowości 400 Gb/s. Na jej podstawie mają być oferowane zaawansowane usługi, takie jak szybki dostęp do Internetu czy transmisja danych i wideo.

W 2001 r. TP SA zwiększyła o 219 tys. (2%) liczbę linii analogowych i o 177 tys. (86%) liczbę kanałów ISDN. Liczba łączy obsługiwanych przez operatora na koniec roku wynosiła 10,4 mln. Zarząd spółki spodziewa się w 2002 r. niewielkiego spadku przychodów z telefonii stacjonarnej. Wpłynie na to rosnąca popularność telefonii komórkowej i dosyć wysoki współczynnik utraty abonentów (ok. 5,4% średniej rocznej liczby łączy). Stąd zapewne projekty związane z przygotowaniem nowych, zaawansowanych usług, zwłaszcza transmisji danych.

Planowane inwestycje
 • Budowa dwóch ogólnopolskich centrów przetwarzania danych, każde o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Zastąpią 14 lokalnych serwerowni TP SA.

 • Wdrożenie aplikacji PeopleSoft CRM 8, w tym budowa 10 call center.

 • Ujednolicenie systemów billingowych dla klientów indywidualnych.

 • Wdrożenie nowego systemu billingowego dla klientów korporacyjnych.

 • Budowa hurtowni danych i aplikacji typu MIS (Management Information System).

 • Wdrożenie systemu paszportyzacji sieci.

 • Wdrożenie systemu kolekcji i mediacji danych z central na temat prowadzonych rozmów.

 • Wdrożenie systemu obiegu dokumentów.

 • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200