TP SA: pożyczka dla Centertela

Telekomunikacja Polska SA poinformowała, iż zawarła umowę z PTK Centertel, "na podstawie której TP SA udzieliła operatorowi sieci Idea pożyczki pieniężnej w wysokości 200 mln zł. Pożyczka zostanie prz...

Telekomunikacja Polska SA poinformowała, iż zawarła umowę z PTK Centertel, "na podstawie której TP SA udzieliła operatorowi sieci Idea pożyczki pieniężnej w wysokości 200 mln zł. Pożyczka zostanie przeznaczona przez PTK Centertel na finansowanie zobowiązań wobec dostawców sprzętu. Zwrot pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić najpóźniej w czerwcu przyszłego roku.

"Ponadto, PTK Centertel zobowiązał się nie powiększać swego zadłużenia finansowego bez uprzedniej zgody TP SA, z wyjątkiem możliwości skorzystania z overdraftu w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 40 mln zł", podano w komunikacie. TP SA ma 66% kapitału zakładowego PTK Centertel.

Zobacz również:


×