TP SA pożycza pieniądze

Spółka dokonała niepublicznej emisji krótkoterminowych obligacji o wartości 250 mln zł. Pozyskane środki służą TP SA do zarządzania krótko- i średnioterminową płynnością finansową spółki.

Spółka dokonała niepublicznej emisji dwóch transzy krótkoterminowych obligacji o łącznej wartości 250 mln zł. Termin wykupu pierwszej transzy (150 mln zł) przypada na 2 kwietnia, a kolejnej (100 mln zł) na 2 maja br.

W dniu 1 marca TP SA wykupiła obligacje o łącznej wartości 250 mln zł, które spółka wyemitowała pod koniec stycznia br.

Zobacz również:

W grudniu 2001 r. zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przyjął plan emisji obligacji o wartości od 350 mln zł do 1 mld zł. Pozyskiwane w jego ramach środki służą TP SA do zarządzania krótko- i średnioterminową płynnością finansową spółki.