TP SA ponownie bez kary

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UOKiK, dotyczącą nałożenia na operatora w 2001 r., kary w wysokości 54 mln zł za pobieranie wygórowanych opłat za połączenia międzystrefowe.

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżoną przez TP SA decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą nałożenia na operatora kary w wysokości 54 mln zł. Kara nałożono na operatora w styczniu 2001 r. za niewykonania decyzji Prezesa UOKiK z lipca 1998 r., dotyczącej "zaniechania praktyk polegających na pobieraniu nadmiernie wygórowanych opłat za połączenia telefoniczne międzystrefowe na odległość powyżej 100 km".

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200