TP SA podsumowuje półrocze

W II kw. br. przychody grupy kapitałowej wyniosły 4,4 mld zł. TP SA zanotowała stratę netto w wysokości 51 mln zł, wynikającą z konieczności utworzenia dodatkowych rezerw na restrukturyzacją zatrudnienia.

W II kw. br. przychody grupy kapitałowej wyniosły 4,4 mld zł. TP SA zanotowała stratę netto w wysokości 51 mln zł, wynikającą z konieczności utworzenia dodatkowych 238 mln zł rezerw na działania restrukturyzacyjne. Od 30 czerwca 2001 r. liczba zatrudnionych w TP SA zmniejszyła się z 65 tys. do 51 tys.

Analogiczny okres ubiegłego roku TP SA zamknęła 433 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 4,3 mld zł. W I półroczu skonsolidowane przychody grupy wyniosły 8,8 mld zł, zysk netto - 86 mln zł.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • 8 koncepcji biznesowych, które liderzy IT powinni opanować

W porównaniu z czerwcem 2001 r. liczba obsługiwanych przez TP SA łączy telefonicznych (POST) spadła z 10,04 do 10,03 mln. Do 330 tys., czyli ponaddwukrotnie, wzrosła natomiast liczba abonentów podstawowych usług ISDN (2B+D). Najwięcej klientów zyskał PTK Centertel. Z usług tego operatora korzysta obecnie ponad 3,56 mln klientów, w tym - na dzień 30 czerwca br. - ponad 2,1 mln stanowili użytkownicy usług pre-paid.

Prognozy zarządu na 2002 r. zakładają wzrost przychodów TP SA o 3-5% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200