TP SA podpisała umowę z Energis

Telekomunikacja Polska SA i Energis Polska ustaliły zasady wzajemnych rozliczeń i współużytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej przy świadczeniu usług dostępu do Internetu.

Spółki doszły do porozumienia w sprawie warunków i zasad wzajemnych rozliczeń oraz zasad wspólnego wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej. TP SA i Energis Polska ustaliły m.in. warunki połączenia i wykorzystywania sieci obu firm przy świadczeniu usług analogowego dostępu do Internetu.

W komunikacie Telekomunikacji Polskiej SA podano, że: "Strony rozpoczną świadczenie usług z chwilą uruchomienia 20 punktów styku sieci zlokalizowanych w 12 strefach numeracyjnych (bydgoskiej, gdańskiej, warszawskiej, olsztyńskiej, rzeszowskiej, wrocławskiej, katowickiej, krakowskiej, szczecińskiej, łódzkiej, lubelskiej i poznańskiej)".

Zobacz również:

Na koniec tego roku Energis zobowiązał się do przygotowania dalszych 10 punktów styku sieci w kolejnych największych miastach Polski posiadających swoje strefy numeracyjne.


TOP 200