TP SA kupuje akcje Tel-Energo

Telekomunikacja Polska SA kupiła prawie 65 tys. akcji imiennych Telekomunikacji Energetycznej Tel-Energo SA, o wartości nominalnej 100 zł każda. Stanowią one 4% kapitału akcyjnego spółki. Wartość transakcji szacowana jest na 6,5 mln zł.

Telekomunikacja Polska SA kupiła prawie 65 tys. akcji imiennych Telekomunikacji Energetycznej Tel-Energo SA, o wartości nominalnej 100 zł każda. Stanowią one 4% kapitału akcyjnego spółki. Wartość transakcji szacowana jest na 6,5 mln zł.

Tel-Energo jest firmą zależną od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). PSE zamierza natomiast - wraz z KGHM Polska Miedź - utworzyć konsorcjum, które wystąpi o koncesję na łączność międzymiastową i będzie konkurentem na tym rynku wobec TP SA.

Tel-Energo jest jedną z czternastu firm, które zakupiły dokumentację przetargową na usługi łączności międzymiastowej.