TP SA i NOM zawarły porozumienie

Po wielu miesiącach sporów spółki zawarły umowę regulującą współpracę międzyoperatorską. Porozumienie umożliwi rozliczenie połączeń międzystrefowych jakie abonenci TP SA realizowali poprzez łącza NOM-u.

Po wielu miesiącach sporów spółki zawarły umowę regulującą współpracę międzyoperatorską. Porozumienie umożliwi rozliczenie połączeń międzystrefowych jakie abonenci TP SA realizowali poprzez łącza NOM-u. Telekomunikacja Polska zobowiązała się udzielić wsparcia przy rozliczaniu usług wykonanych w jej sieci. Strony ustaliły ostatecznie, że wystawcą faktur dla klientów będzie Niezależny Operator Międzystrefowy. Faktury za połączenie realizowane przez prefiks 1044 będą wystawiane i przesyłane do klientów bezpośrednio przez spółkę NOM. Opłaty za połączenia w sieci NOM zrealizowane w okresie lipiec 2001 - marzec 2002 r. abonenci będą mogli uregulować jeszcze w kasach TP SA. Faktury za ten okres trafią do klientów do końca maja br. Faktury za okres kwiecień-lipiec 2002 r. zostaną przesłane klientom do końca sierpnia br.

Po 1 sierpnia br. korzystanie z połączeń przez prefiks 1044 będzie możliwe wyłącznie po podpisaniu umowy z NOM.

Zobacz również:


TOP 200