TP SA i FT: wspólny R&D

Operator podpisał porozumienie o współpracy badawczej z France Telecom w zakresie unowocześniania sieci i usług.

Współpracą w ramach umowy ze strony francuskiej będzie się zajmować organizacja naukowo-badawcza France Telecom Badania i Rozwój, a z polskiej - Centrum Badawczo-Rozwojowe TP SA. Telekomunikacja Polska będzie mogła wykorzystywać rozwiązania działu R&D FT dla wzmocnienia rozwoju swoich sieci i usług, a ponadto - jak podaje komunikat - będzie "w wybranych dziedzinach pełnić rolę wiodącą dla całej Grupy FT".

Prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w zakresie systemów komutacyjnych, dostępowych i transmisyjnych, utworzenia i wdrożenia w CBR Centrum Integracji Systemów, rozwoju sieci IP i ATM, rozwoju narzędzi planowania i optymalizacji architektury sieci i gospodarki ruchowej, rozwoju technologii i usług związanych z dostępem szerokopasmowym xDSL.

Zobacz również:

  • Google i NIST uruchomią produkcję procesorów kolejnej generacji
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200