TP SA dominuje po dwakroć

Prezes URT wydał decyzję uznającą Telekomunikację Polską za operatora dominującego na krajowym rynku usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych.

Postępowanie w sprawie uznania Telekomunikacji Polskiej SA za operatora dominującego na krajowym rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych zostało wszczęte przez Prezesa URT w dniu uznania spółki za operatora dominującego na krajowym rynku świadczenia usług powszechnych, tj. 3 września 2001 roku. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego, 5 grudnia 2001 roku prezes URT przekazał prezesowi UOKiK projekt decyzji z prośbą o zajęcie i przedstawienie stanowiska w sprawie. 20 grudnia 2001 roku prezes UOKiK potwierdził dominująca pozycję TP S.A. na rynku dzierżawy łączy.

Obecna decyzja prezesa URT została wydana 31 grudnia 2001 roku. Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności. TP SA przysługuje prawo do złożenia odwołania do Sądu Antymonopolowego w terminie 14 dni. TP SA jest uznana za operatora dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. "Pozycję dominującą zajmuje operator telekomunikacyjny, który ma możliwość zapobiegania skutecznej konkurencji na rynku poprzez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów i konsumentów. Domniemywa się, że posiada taką pozycję, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%." - napisano w oficjalnym komunikacie URT. Uznanie Telekomunikacji Polskiej za operatora dominującego nakłada na firmę dodatkowe obowiązki m.in. przedkładanie prezesowi URT projektów zmian cennika dzierżawy łączy.

Zobacz również:

  • Wyższy poziom ochrony danych przekłada się na przychody
  • Google Meet stawia na większe możliwości streamingu

Podstawą do ustalenia pozycji operatora była, w myśl rozporządzenia Ministra Łączności z kwietnia 2001 r, suma przychodów TP SA z tych usług. Kwota przekazana w sprawozdaniu za rok 2000 dla URT wynosiła 313, 9 mln zł, co oznacza, że operator miał 66,73% udziału w rynku. Udział TP SA w rynku dzierżawy łączy jest jeszcze większy - w sprawozdaniach przekazanych za ten sam rok do KPWiG, TP S.A. zadeklarowała bowiem kwotę wyższą o ponad 250 mln zł. (Według danych przekazanych do KPWiG udział TP S.A. wynosiłby 78,4%). W związku z różnicą w sprawozdaniach URT wszczął postępowanie administracyjne, które zakończyło się nałożeniem na TP S.A. kary administracyjnej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200