TP SA dofinansuje ORE

Spółka Otwarty Rynek Elektroniczny, zarządzająca platformą Marketplanet, podwyższy kapitał zakładowy o 15 mln zł. Nową emisję akcji spółki obejmie w całości TP SA.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Otwarty Rynek Elektroniczny (ORE) podjęło decyzję o podwyższeniu jej kapitału zakładowego o 15 mln zł do kwoty 35 mln zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 15 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 2 zł. Akcje obejmie TP SA - jedyny akcjonariusz spółki.

Należąca do TP SA spółka Otwarty Rynek Elektroniczny zarządza platformą handlu elektronicznego Marketplanet.

Zobacz również:


TOP 200