TP SA czeka na wynik odwołania

Operator złożył odwołanie od decyzji Urzędu Regulacji Telekomunikacji o nałożeniu kar za przekazanie niewłaściwych danych o przychodach z dzierżawy łączy oraz niewypełnienie warunków współpracy pomiędzy TP SA i NOM.

Operator złożył w poniedziałek odwołanie od decyzji Urzędu Regulacji Telekomunikacji o nałożeniu kar za przekazanie niewłaściwych danych o przychodach z dzierżawy łączy oraz niewypełnienie warunków współpracy pomiędzy TP SA i NOM. Łączna wysokość kar sięga 350 mln zł.

Zarząd TP SA określa zarzuty jako bezpodstawne. Według nieoficjalnych informacji wiadomo że w wyniku zmiany prezesa URT (URTiP) TP SA może liczyć na znaczną redukcję wysokości nałożonej kary.

Zobacz również: