TP Ditel: nowa spółka TP SA

Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA postanowił wydzielić ze struktury firmy spółkę zajmującą się dostarczaniem spisów teleadresowych i realizacją telefonicznych usług informacyjnych.

Telekomunikacja Polska SA podpisała w piątek (9 listopada) akt założycielski nowej spółki zależnej - TP Ditel SA. Podmiot ten zajmować będzie się tworzeniem i utrzymywaniem informacyjno-wydawniczej bazy danych obejmującej abonentów i użytkowników sieci telekomunikacyjnych, prowadzeniem działalności w dziedzinie wydawniczej oraz realizacją telefonicznych usług informacyjnych (serwisy głosowe).

Kapitał zakładowy TP Ditel SA wynosi 500 tys. Zł. TP SA posiada 100% udziałów w spółce.

Zobacz również:


TOP 200