TOP 200 - Sprostowania

Sprostowania do TOP 200

Sprostowania do TOP 200

Telekomunikacja, a nie transport

Na skutek błędnego wpisania danych firma Solidex znalazła się na pierwszym miejscu w tabeli firm uzyskujących przychód z obsługi sektora transportowego. Tymczasem firma ta nie obsługuje tego sektora. Przychody zakwalifikowane jako pochodzące z obsługi sektora transportowego pochodzą z obsługi sektora telekomunikacyjnego.

Firma Solidex plasuje się na trzecim miejscu w tabeli firm uzyskujących przychód z obsługi sektora telekomunikacyjnego z przychodami w wysokości 88 603 tys. zł. Stanowią one 47-proc. udział sektora w sprzedaży do użytkowników końcowych.

Przepraszamy firmę Solidex i Czytelników.

Redakcja

Z dostaw elektryczności...

W wyniku zmiany nazewnictwa sektorów w przesłanej ankiecie raportu firma ComputerLand nie znalazła się w tabeli firm uzyskujących przychód z obsługi sektora dostaw elektryczności, gazu, ciepła i wody. ComputerLand uzyskał w 2003 r. przychody z tego sektora w wysokości 71 058 tys. zł i w ww. tabeli plasuje się na pierwszym miejscu.

Perspektywy wzrostu

Nieprawdą jest stwierdzenie, jakoby "rozpoczęła się redukcja zespołu konsultantów SAP", które znalazło się w artykule Perspektywy wzrostu w raporcie Computerworld TOP 200. Strategią SAP jest budowanie zespołu konsultantów o najwyższej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu w projektowaniu i realizacji rozwiązań informatycznych opartych na systemach SAP, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań branżowych. W Dziale Konsultingu SAP pracują obecnie 54 osoby i w związku z realizowanymi przedsięwzięciami oraz oczekiwaniami rynku nie zamierzamy zmniejszać stanu zatrudnienia.

Jacek Szczepański, dyrektor Działu Konsultingu SAP Polska

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200