TOP 10 zarobków prezesów

Najwięcej zarabiają prezesi spółek z sektora mediów i rozrywki (2,2 mln zł średnio rocznie), bankowości (1,6 mln zł), telekomunikacji (1,5 mln zł) i sektora paliwowego (1,3 mln zł) - wynika z najnowszego raportu PwC "Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 r".

Spółki z indeksu WIG20 płaciły swoim prezesom i członkom zarządu średnio 1,4 mln zł rocznie - jest to niemal 1,5 razy więcej niż w spółkach z mWIG40 i dwa razy więcej niż z indeksu sWIG80.

Raport PwC przedstawił analizę wynagrodzeń kadry zarządzającej spółek giełdowych w 2010 r. w ujęciu branżowym, z podziałem na poszczególne indeksy GPW: WIG20, mWIG40 i sWIG80. Źródłem danych o wynagrodzeniach prezesów były sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządów z działalności spółek za 2010 rok.

Zobacz również:

  • Twitter będzie miał nowego CEO
  • Card Cracking - niebezpieczne zjawisko w sektorze finansowym
  • Widełki płacowe będą standardem w Europie - i to nie tylko w branży IT

W 2009 r. obserwowane było zmniejszenie łącznego wynagrodzenia krótkookresowego o 10-20% wobec roku 2008. W 2010 r. wynagrodzenia wzrosły, ale nie do poziomu z r. 2008.

W ub. r. średnio ok. 56% wynagrodzenia krótkoterminowego prezesów i członków zarządu największych spółek giełdowych stanowiło wynagrodzenie zasadnicze, a 28% - wynagrodzenie zmienne, zaś 10% - pozostałe świadczenia. Ok. 6% to wynagrodzenie od spółek zależnych i stowarzyszonych.

"Różnica pomiędzy poziomem części stałej i zmiennej wynagrodzenia zależy od stopnia agresywności systemu - im bardziej agresywny model wynagradzania, tym większa potencjalna wartość premii uzależnionej od osiągniętych wyników" - wyjaśnia Dominika Jędrzejewska, starszy konsultant w zespole HR Consulting w PwC. "Do niedawna przeważała tendencja do koncentracji głównie na parametrycznych (ilościowych) wynikach spółki. Coraz częściej jednak rady nadzorcze uzależniają wypłatę premii dla osób zarządzających od realizacji również celów indywidualnych (tj. nie jednakowych dla wszystkich członków zarządu) i jakościowych. Ostatecznie o wartości pakietu danej osoby decydują również jej cechy indywidualne, jak poziom kompetencji i doświadczenie w danej branży" - stwierdza Barbara Mierzejewska, menedżer w zespole HR Consulting w PwC.

W Polsce powoli rośnie popularność długookresowych programów motywacyjnych. Ok. 45% spółek (w badanej próbie) oferuje motywatory długookresowe, jest to wzrost o 10 pkt proc. w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat. Jednak na bardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych odsetek ten jest dużo wyższy. "Wśród spółek stosujących tego typu zachęty motywacyjne, 2/3 stanowią programy oparte na opcjach menedżerskich. Tu Polska wyraźnie odbiega od trendów obserwowanych na dojrzałych rynkach finansowych, gdzie coraz częściej odchodzi się od opcji, z których wiele w czasach kryzysu straciło wartość" - podkreśla Artur Kaźmierczak, dyrektor w zespole HR Consulting w PwC.

Większość programów długoterminowych (ok. dwóch trzecich) opiera się na opcjach menedżerskich lub na podobnie działających warrantach subskrypcyjnych. Na dojrzałych rynkach finansowych dominują akcje za wyniki. Najpopularniejsze w Polsce mierniki długookresowe to EBITDA i EPS.

Im większa firma, tym wyższe zarobki: spółki z indeksu WIG 20 przewyższają firmy z pozostałych indeksów pod względem przeciętnych aktywów i przychodów, oferują zarządom wyższe średnie wynagrodzenia niż spółki z pozostałych indeksów.

Spółki z dużym udziałem Skarbu Państwa (powyżej 25% akcjonariatu) oferują średnio wynagrodzenia o 20% niższe niż pozostałe spółki z WIG 20.

Najwyższe zarobki oferowała swoim prezesom branża mediowa - 2,2 mln zł rocznie, banki - 1,6 mln zł, telekomunikacja - 1,5 mln zł i sektor paliwowy - 1,3 mln zł.

Wśród 10 najlepiej zarabiających prezesów zarządu, wynagrodzenie krótkoterminowe wynosiło od 3 do 6,1 mln zł rocznie (średnia to 4,4 mln zł). W tej grupie średnie wynagrodzenie to ponad 3-krotność wynagrodzenia osób zarządzających spółkami z WIG20. Wśród 10 najlepiej zarabiających prezesów najliczniej reprezentowane są spółki z indeksu mWIG40 (aż 5 spółek) u z branży paliwowej (3 spółki).

Przedstawiamy TOP 10 najlepiej zarabiających prezesów ze spółek WIG 20 - wynagrodzenie za 2010 rok:

1) Moshe Greidinger - Cinema City International, 6 059 000 zł (media)

2) Mariusz Grendowicz - BRE Bank , 5 929 000 zł (banki)

3) Janusz Filipiak - Comarch, 4 806 000 zł (informatyka)

4) Markus Tellenbach - TVN, 4 696 000 zł (media)

5) Jean-Philippe Savoye - Orbis, 4 459 000 zł (hotele i restauracje)

6) Piotr Janeczek - Stalprodukt, 4 416 000 zł (przemysł metalowy)

7) Sławomir Sikora - Bank Handlowy, 3 710 000 zł (banki)

8) Dariusz Orłowski - Wawel, 3 361 000 zł (przemysł spożywczy)

9) Dominik Libicki - Polsat Cyfrowy, 3 280 000 (media)

10) Konrad Jaskóła - Polimex - Mostostal S.A., 3 042 000 (budownictwo).

Autorzy badania przedstawili także 10 spółek, które najlepiej płaciły członkom zarządu. Tu średnie wynagrodzenie roczne dla osób zarządzających wyniosło od 1,7 mln zł do 3,5 mln zł. Najbardziej liczebną grupą były tu spółki z sektora WIG 20.

Przedstawiamy TOP 10 spółek, które najlepiej wynagradzały członków zarządu:

1) Cinema City International - 3 499 000 zł (media)

2) Milkiland - 2192 000 zł (przemysł spożywczy)

3) PKN Orlen - 2 133 000 zł (sektor paliwowy)

4) TP S.A. - 2 100 000 zł (telekomunikacja)

5) TVN - 2 029 000 zł (media)

6) Pekao S.A. - 1 981 000 zł (bankowość)

7) ING Bank Śląski - 1 760 000 zł (bankowość)

8) Asseco Poland - 1 754 000 zł (informatyka)

9) Stal Produkt - 1 731 000 zł (przemysł metalowy)

10) Ipopema - 1 722 000 zł (rynek kapitałowy)

Wynagrodzenie członków zarządu związane jest głównie z wielkością spółki i stopniem skomplikowania organizacji, co na ogół ma odzwierciedlenie w przynależności spółki do danego indeksu giełdowego, poziomie przychodów, wielkości aktywów i kapitalizacji rynkowej. Obecność spółki na giełdzie i wiążące się z tym wymogi ujawniania informacji o wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz ponoszona odpowiedzialność także mają duże znaczenie.

"Niedawny kryzys uświadomił członkom rad nadzorczych i zarządów konieczność zmian nie tylko poziomów, ale również sposobu wynagradzania. Zarówno na rynku polskim, jak i w innych krajach europejskich mieliśmy do czynienia ze wzrostem zainteresowania modyfikacją systemów motywacyjnych. Głównie dotyczyło to zmiany podejścia do celów biznesowych i położenia większego nacisku na powiązanie motywatorów ze strategią biznesową, a nie tylko z wynikami spółek" - uważa Artur Kaźmierczak.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200