TNS OBOP – ranking witryn internetowych

Według przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2002 przez TNS OBOP badania Interbus, cztery najczęściej wymieniane przez internautów witryny to Onet, Wirtualna Polska, Interia oraz Gazeta.

Znajomość spontaniczną serwisów mierzono prosząc badanych o wskazanie z pamięci witryn internetowych jakie znają, bez względu na to czy z nich korzystają czy też nie. W przypadku znajomości wspomaganej badanym pokazywano karty z logotypem witryn, prosząc o wskazanie tych, które znają - również bez względu na to czy z nich korzystają czy tez nie. I tak na pierwszym miejscu respondenci wymieniali Onet – znajomość spontaniczna 69%, wspomagana – 94%. Na drugim miejscu znalazła się Wirtualna Polska – odpowiednio 56 i 91%, dalej Interia - 38 i 76% oraz Gazeta - 19 i 56%. Na dwudziestym i dwudziestym drugim miejscu znalazły się w serwisy online prowadzone przez nasze wydawnictwo: PC World – odpowiednio 3 i 21% oraz Computerworld –3 i 14%.

Pierwsza czwórka portali z kategorii "znajomość serwisów" znalazła się także w pierwszej czwórce w kategorii "korzystanie w ostatnim miesiącu" (tj. miesiącu poprzedzającym badanie): Onet - 72%, Wirtualna Polska - 51%, Interia - 33%, Gazeta - 21%. Osiemnaste i dwudzieste dziewiąte miejsce zajęły nasze serwisy: PC World – 5% i Computerworld – 2%.

Zobacz również:

W listopadzie i grudniu ub. roku dostęp do Internetu deklarowało 26% badanych, zaś 3% osób, które obecnie nie posiadają dostępu do Sieci planuje go uzyskać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Respondentami w badaniu byli użytkownicy korzystający z Internetu co najmniej raz w miesiącu. W przeprowadzonym badaniu stanowili oni 19%, co w przeliczeniu na populację w wieku powyżej 15 lat daje liczbę nieco ponad 6 mln.


TOP 200