TME rośnie w siłę

Oddział IBM produkujący oprogramowanie do zarządzania systemami przejmuje firmę Software Artistry.

Oddział IBM produkujący oprogramowanie do zarządzania systemami przejmuje firmę Software Artistry.

Firma Tivoli Systems, będąca oddziałem IBM, przejęła za 200 mln USD firmę Software Artistry, specjalizującą się w produkcji oprogramowania typu help desk. Jej rozwiązania zostaną zintegrowane w ramach pakietu do zarządzania systemami informatycznymi Tivoli Management Environment (TME 10).

Zakup Software Artistry to kolejna inwestycja Tivoli. Wcześniej, w 1997 roku, oddział IBM przejął firmę Unison Software, produkującą oprogramowanie umożliwiające zarządzanie wykonywaniem różnych zadań o określonych porach dnia lub w przypadku wystąpienia specyficznych, wcześniej określonych zdarzeń (produkt z kategorii job-scheduling).

Ostatnie zakupy Tivoli spowodują zapewne modyfikację strategii marketingowej tej firmy, która dotąd szczyciła się tym, że wszelkie komponenty pakietu TME opracowuje samodzielnie. Dzięki temu poszczególne komponenty systemu są lepiej połączone niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Ta cecha zdecydowanie odróżniała Tivoli od Computer Associates, która buduje swój pakiet do zarządzania systemami informatycznymi Unicenter TNG poprzez wykupywanie innych firm oferujących potrzebne, a nieobecne w pakiecie aplikacje.

Analitycy jednak są zgodni co do tego, że ostatnie zakupy Tivoli działają na korzyść pakietu TME 10. Zdaniem Raya Paqueta z Gartner Group, w ten sposób zacierają się istotne różnice między pakietami Tivoli i Computer Associates.

Bogatszy help desk

Tivoli w ramach swojego pakietu oferuje już oprogramowanie typu help desk, umożliwiające automatyzację procesu odpowiedzi na pytania bądź problemy użytkowników systemu informatycznego, a także klientów i partnerów znajdujących się poza firmą. Zestaw aplikacji SA-EXPERTISE firmy Software Artistry, składający się z dwóch komponentów (Enterprise Support Management i Customer Relationship Management), pozwoli wzbogacić TME zarówno o funkcje obsługi pracowników firmy, jak też lepszą obsługę jej klientów. W tej dziedzinie pakiet oferuje zarządzanie marketingiem i sprzedażą, bieżącymi czynnościami związanymi z realizacją transakcji, a także poprzednie kontakty z klientami.


TOP 200