TETRA wraca do akcji (cz. 1)

Po latach niewielkiego zainteresowania cyfrowym systemem trankingowym TETRA, co można wytłumaczyć intensywnym rozwijaniem głównie sieci i usług GSM/UMTS, daje się obecnie zauważyć powrót do wcześniejszych koncepcji tego standardu profesjonalnej komunikacji mobilnej. Paneuropejski standard TETRA powstał z myślą o ujednoliceniu wielu niespójnych rozwiązań radiowych, aby w sytuacjach kryzysowych umożliwiać pełną współpracę służb policyjnych, ratowniczych i komunalnych zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Najnowsza wersja TETRA2, oprócz nowych funkcji, zwiększa szybkość transportu danych, przyczyniając się do efektywniejszego wykorzystania infrastruktury bezprzewodowej.

Architektura i właściwości

Specyficzna architektura systemu TETRA i jego możliwości powodują, że w profesjonalnej łączności radiowej stał się on tym, czym standard GSM jest dla powszechnej telefonii komórkowej. Trankingowy charakter przekazu informacji dostosowuje wykorzystanie dostępnych kanałów radiowych, dzięki zasadzie natychmiastowego przydzielania przez system dowolnego wolnego kanału, z wszystkich dostępnych na konkretnym kierunku transportowym. Jeżeli wszystkie fizyczne kanały radiowe są zajęte, użytkownik otrzymuje stosowną informację i oczekuje w kolejce, aż któryś z nich się zwolni. W sytuacji alarmowej, lub gdy klient ma przyznany odpowiednio wysoki priorytet połączeń, system sam zapewnia najkrótszy z możliwych czas oczekiwania na realizację inicjowanego połączenia.

Podstawowe pasma częstotliwości systemu TETRA

Podstawowe pasma częstotliwości systemu TETRA

Według ETSI, w podstawowym standardzie głosowym TETRA (V+D) komunikacja przebiega w dwóch pasmach częstotliwości radiowych, ukierunkowanych na odrębne aplikacje transportu głosu razem z danymi (Voice plus Data). Pasmo dolne mieszczące się w zakresie 380-400 MHz (a dokładniej: 380-385 MHz w górę i 390-395 MHz w dół) przeznaczono dla policji, a także dla służb rządowych oraz bezpieczeństwa państwa (UOP, straż graniczna, służby celne, ochrona), natomiast pasmo górne 410-430 MHz (podpasma 410-420 MHz w górę i 420-430 MHz w dół) ma służyć miejskim służbom bezpieczeństwa publicznego (straż pożarna, pogotowie, miejska komunikacja, służby komunalne) oraz lokalnie uprawnionym przedsiębiorstwom prywatnym.

***

Czy standard TETRA jest właściwą odpowiedzią na obecne potrzeby łączności? - pobierz opracowanie firmy Motorola.


TOP 200