TETA SA: 800 tys. zł zysku w I kwartale 2001

Firma uzyskała przychód w wysokości 9 mln zł. Spółka utrzymuje, że dobry wyniki finansowy był efektem wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz wzrostu szybkości i efektywności wdrożeń systemów u klientów.

TETA SA zamyka I kw. 2001 z zyskiem 800 tys. zł. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 9 mln zł. Dobry wynik finansowy zarząd firmy uzasadnia ograniczeniem kosztów związanym z wzrostem szybkości i efektywności wdrożeń systemów u klientów oraz wprowadzeniem na rynek nowych wersji produktów. Firma podpisała także szereg kontraktów na wdrożenie oprogramowania m.in. w Rocwool Polska czy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika.

TETA opracowała nowe wersje swoich aplikacji działające w oparciu o system bazodanowy Oracle oraz wprowadziła do oferty nowy system TETA_CRM pracujący w technologii "thin client". W chwili obecnej kończą się jego pilotażowe wdrożenia.

Zobacz również:


TOP 200