TDC i CMG Wireless Data Solutions uruchamiają paneuropejską platformę usług świadczonych za pośrednictwem SMS

Duński operator stworzył wraz z dostawcą rozwiązań sprzętowych dla urządzeń przenośnych joint venture, które służyć ma ekspansji m-commerce w Europie. Mobile Interactive Gateway (MIGway) będzie pierws...

Duński operator stworzył wraz z dostawcą rozwiązań sprzętowych dla urządzeń przenośnych joint venture, które służyć ma ekspansji m-commerce w Europie. Mobile Interactive Gateway (MIGway) będzie pierwszą paneuropejską interaktywną platformą internetową, umożliwiającą dostawcom zawartości dostęp do europejskich użytkowników sieci GSM. Zarządzający platformą zamierzają oferować usługi około 200 operatorom telefonicznym, z którymi umowę o roamingu posiada TDC. Wcześniej dotarcie z informacją lub usługą wymagało każdorazowo porozumienia bilateralnego z operatorem GSM.

Liczbę użytkowników telefonów komórkowych w Europie szacuje się na około 320 mln. Wielkość przychodów z usług SMS świadczonych w Europie Zachodniej jest w br. szacowana na około 8 mld EUR. Zdaniem dyrektora wykonawczego TDC, platforma SMS może oznaczać przełom w ogólnoeuropejskim m-commerce.


TOP 200