TDC Internet: umowa z Teleglobe

Operator zaoferuje swoim klientom dostęp do tranzytowej sieci transmisyjnej Teleglobe. Zawarta między spółkami umowa zakłada zestawienie dwóch punktów styku o przepustowości 200 Mb/s.

TDC Internet Polska zaoferuje swoim klientom dostęp do tranzytowej sieci transmisyjnej Teleglobe. Zawarta między spółkami umowa zakłada zestawienie dwóch punktów styku o przepustowości 200 Mb/s. Nowa usługa stanie się dostępna po zakończeniu prowadzonej przez TDC Internet budowy metropolitarnej sieci ATM w rejonie warszawskim, co ma nastąpić w czerwcu br.

Zawarcie umowy z Teleglobe jest jednym z elementów projektu całościowej modernizacji sieci zarządzanej przez TDC Internet Polska. Klienci firmy będą mogli w pełni korzystać z nowych usług po zmodernizowaniu węzłów warszawskich i sieci międzymiastowej TDC.

Zobacz również: