TCH Systems kupione

Optimus SA podpisał umowę przedwstępną zakupu 99.500 akcji serii A, B i C spółki TCH Systems SA o wartości nominalnej 10 złotych każda, reprezentujących 99,5% głosów na WZA spółki.

Optimus SA podpisał umowę przedwstępną zakupu 99.500 akcji serii A, B i C spółki TCH Systems SA o wartości nominalnej 10 złotych każda, reprezentujących 99,5% głosów na WZA spółki.

TCH Systems SA jest firmą, która świadczy usługi w zakresie integracji i wdrożeń systemów informatycznych dla odbiorców korporacyjnych.

Zobacz również:

Prezes zarządu SA, Jacek Krawczyk tak skomentował decyzję o przejęciu TCH Systems: "Dla Optimusa jest to kolejny etap konsekwentnie realizowanego przez Zarząd procesu restrukturyzacji, w ramach którego działalność technologiczna (produkcja, dystrybucja, serwis) jest wydzielana do spółki Optimus Technologie, sprzedaż bezpośrednia do spółki Optinova, a integracja systemowa do spółki Optimus Enterprise. Oparcie na funkcjonującej strukturze TCH Systems SA pozwoli przyspieszyć proces budowy spółki Optimus Enterprise".

Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy kupna akcji jest podniesienie kapitału spółki TCH Systems poprzez emisję i opłacenie przez sprzedającego 50,000 akcji serii D, o wartości nominalnej 10 złotych każda oraz cenie emisyjnej 25 złotych.

Łącznie OPTIMUS SA nabędzie 149.500 akcji spółki TCH Systems SA, stanowiących 99,8% głosów na WZA spółki za łączną kwotę 3,95 mln złotych.

Po dokonaniu tej transakcji, Zarząd Optimusa zmieni nazwę spółki TCH Systems SA na Optimus Enterprise SA.


TOP 200