TCH Consulting zawarł umowę z firmą kosmetyczną

Krakowski TCH Consulting podpisał umowę na świadczenie usług outsourcingowych i konsultingowych w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania z Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris w Piasecznie, firmą produkującą kosmetyki.

Krakowski TCH Consulting podpisał umowę na świadczenie usług outsourcingowych i konsultingowych w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania z Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris w Piasecznie, firmą produkującą kosmetyki.

W połowie br. TCH Consulting przeprowadzi - w imieniu zakładu - przetarg na wybór zintegrowanego systemu klasy ERP. Krakowska firma konsultingowa będzie również nadzorowała i audytowała projekt wdrożeniowy, a także świadczyła uzupełniające specjalistyczne usługi doradcze.


TOP 200