T-Systems gra o EURO 2012

Od dawna polski rynek IT z napięciem oczekuje pojawienia się silnych międzynarodowych graczy. Jeden z nich - T-Systems, spółka-córka Deutsche Telekom stawia sobie za cel kontrakt na obsługę IT EURO 2012. Do tej pory T-Systems skupiał się w Polsce wyłącznie na obsłudze korporacyjnych klientów.

Od dawna polski rynek IT z napięciem oczekuje pojawienia się silnych międzynarodowych graczy. Jeden z nich - T-Systems, spółka-córka Deutsche Telekom stawia sobie za cel kontrakt na obsługę IT EURO 2012. Do tej pory T-Systems skupiał się w Polsce wyłącznie na obsłudze korporacyjnych klientów.

W zakresie zainteresowań T-Systems są też projekty zawarte w "Planie Informa-tyzacji Państwa na lata 2007-2010" i rozbudowa infrastruktury lotniskowej. Jeśli te plany ziszczą się, to krajowi integratorzy znajdą w T-Systems silnego konkurenta.


TOP 200