Szyna Comarchu w Europie

Comarch wdrożył w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa szynę ESB. Rozwiązanie jest częścią zintegrowanego systemu informatycznego Comarch NonLife Insurance.

Ideą szyny ESB jest wyeliminowanie zależności pomiędzy dostawcą usługi a jej odbiorcą. Uczestnicy procesu zarządzanego przez szynę ESB nie muszą wiedzieć o wzajemnej obecności innych serwisów, więc komunikują się tylko i wyłącznie z szyną, wysyłając i odbierając od niej wiadomości. W TU Europa, które współpracuje z wieloma partnerami celem wdrożenia szyny ESB było otwarcie dodatkowego kanału wymiany danych, opartego na uniwersalnej platformie pośredniczącej. Szyna jako platforma integracyjna zapewni elastyczność i wydajność dostarczania usług.


TOP 200