Szykują się zwolnienia w outsourcingu?

Czy planowane przez Parlament Europejski wprowadzenie zakazu pracy w niedzielę wpłynie na rozwój sektora usług outsourcingowych w Polsce?

Jeszcze dwa, trzy lata temu w polskich dyskusjach o outsourcingu nad komentarzami optymistycznymi górowały wątpliwości. Jako główne blokady jego rozwoju wskazywano brak wystarczającej liczby podmiotów, zbyt wolno postępującą prywatyzację i przyzwyczajenia firm, według których pewne działy powinny być organizowane wyłącznie wewnętrznie. Poważnym hamulcem był też lęk przed utratą pełnej kontroli nad działaniami przedsiębiorstwa nawet kosztem osiągnięcia lepszych wyników. W 2009 r. rynek outsourcingowy przeszedł gruntowną metamorfozę. Centra usług, wśród których do tej pory prym wiodły firmy zagraniczne, zaczęły budować swoją autonomię, same kształtując politykę rozwoju i ustalając nowe standardy.

Znaczne ożywienie nastąpiło również wśród polskich firm outsourcingowych, które zaczęły tworzyć wewnętrzny rynek usług oraz poszukiwać klientów na rynkach europejskich. Obecnie polscy eksperci zamierzają aktywnie wchodzić na rynki zagraniczne. Kryzys spowodował, że mogą konkurować cenowo.

Zobacz również:

  • Czym jest MSP? O strategicznym outsourcingu usług IT
  • Jak Code42 automatyzuje reakcję na ryzyko związane z dostępem do poufnych informacji

Polska zyskuje też na atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów, którzy wybierają nasz kraj jako lokalizację swoich centrów usługowych. Najsilniejszym atutem jest położenie geograficzne - przedsiębiorcy mają możliwość ekspansji na rynki wschodnie, a jednocześnie pozostają blisko rynków zachodnich. Ważny jest fakt, że mamy opinię państwa stabilnego i rozwiniętego, przy znacznie niższych płacach niż na Zachodzie.

O tym, że outsourcing w Polsce się umacnia, świadczy jego wewnętrzna konsolidacja - w zeszłym roku został utworzony Instytut Outsourcingu, którego celem jest promowanie rozwiązań outsourcingowych oraz działalność doradcza i edukacyjna. Poważnym krokiem jest także powołanie platformy do dyskusji z rządzącymi. Od maja instytucją wspierającą sektor usług biznesowych jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - od listopada rządowy partner.

Szykują się zwolnienia w outsourcingu?
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200