Szykują się zwolnienia w outsourcingu?

Wszystko wydaje się zmierzać w dobrą stronę. Nowe inwestycje, nowi partnerzy biznesowi w kraju, a z drugiej strony ekspansja polskich firm outsourcingowych na rynki zachodnie. Wyzwaniem jest jeszcze rozszerzenie działalności na inne branże - duży potencjał inwestorzy widzą w rynku energetycznym. Firmy zwracają też coraz większą uwagę na wewnętrzną specjalizację i podnoszenie jakości usług.

Zakaz pracy w niedzielę

Szybko rozwijającą się w ostatnich latach branżę niepokoi jedna z ostatnich inicjatyw Parlamentu Europejskiego. Europosłowie chcą wprowadzenia zakazu pracy w niedzielę, który może skutkować zwolnieniami m.in. w centrach outsourcingu procesów biznesowych (BPO), np. IT czy finansowo-księgowych, których jest coraz więcej w Polsce (wg raportu Tholons "50 outsourcing cities" Polska jest w pierwszej 10. najlepszych outsourcingowych lokalizacji na świecie. W stosunku do roku ubiegłego nasz kraj skoczył o jedną pozycję, ale w odniesieniu do roku 2007 - aż o osiem lokat! Zagranicznych inwestorów powinien zainteresować fakt, że Polska to outsourcingowy lider Europy Środkowo-Wschodniej.

Zobacz również:

  • System PAM jako jedno z najważniejszych zabezpieczeń w firmie
  • Jak optymalizować koszty IT w czasach pandemii

Całkowity zakaz pracy w niedzielę (obecnie brakuje tylko 125 podpisów europosłów, aby uznać ten postulat za oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego) może spowodować zwolnienia pracowników zatrudnionych w polskich centrach outsourcingowych.

Firmy z branży obawiają się, że ta inicjatywa będzie miała skutki prawne w postaci nowelizacji dyrektywy UE o czasie pracy. "To jest dyrektywa, więc apel, pod, którym podpisują się parlamentarzyści. Nie ma mocy sprawczej" - próbuje uspokajać Janusz Lewandowski, europoseł PO. Pytanie, czy tak się stanie na pewno? Znając nadgorliwość unijnych polityków w zakresie regulowania gospodarki przepisami oraz skłonność polskich urzędników do dostosowywania polskiego prawa do wymogów unijnych, pojawiają się poważne obawy ze strony przedstawicieli branży.

Eksperci przyznają, że skala ewentualnych zwolnień, powstałych na skutek wprowadzenia planowanych zmian, zależy od liczby utraconych klientów czy umów. A przecież wiadomo, że klientom zależy na elastyczności i dyspozycyjności. To czynniki, które często decydują o korzystaniu z outsourcingu IT.

Europejskie Centra Outsourcingu mogą stracić kontrahentów z krajów spoza Unii Europejskiej, np. z USA, na rzecz centrów BPO w innych krajach, takich jak Indie czy Egipt, gdzie nie obowiązuje zakaz pracy w niedzielę. To może wpłynąć na mniejszą liczbę zamówień centrów w UE, co przyczyni się do redukcji zatrudnienia także w Polsce. W Unii Europejskiej zatrudnionych jest w centrach outsourcingu ponad 120 tys. osób, w tym ponad 45 tys. w Polsce. Według ostrożnych szacunków, wprowadzenie zakazu pracy w niedzielę może oznaczać redukcję liczby godzin pracy lub ograniczenie zatrudniania dla kilku tysięcy polskich specjalistów IT.

Autorka jest pracownikiem firmy Praktycy.com.


TOP 200