Szyfry niepewne

Amerykańska administracja rządowa przekonała 32 kraje będące sygnatariuszami porozumienia z Wassenaar (dotyczącego kontroli broni konwencjonalnej i technologii, które mogą być wykorzystane do celów militarnych) do wprowadzenia rozwiązań prawnych, regulujących eksport produktów kryptograficznych.

Amerykańska administracja rządowa przekonała 32 kraje będące sygnatariuszami porozumienia z Wassenaar (dotyczącego kontroli broni konwencjonalnej i technologii, które mogą być wykorzystane do celów militarnych) do wprowadzenia rozwiązań prawnych, regulujących eksport produktów kryptograficznych.

Dotyczy to każdej technologii, w której długość użytego klucza wynosi co najmniej 56 bitów. Tym samym programy kryptograficzne zostały uznane za technologię militarną. W zamierzeniach rządu USA porozumienie mogłoby złagodzić restrykcje w eksporcie tych technologii między krajami będącymi sygnatariuszami paktu (głównie w eksporcie oprogramowania kryptograficznego wyprodukowanego w USA do tych krajów) zamiast globalnego zniesienia ograniczeń.

Wprowadzenie tego porozumienia wywołało protesty niektórych grup użytkowników Internetu (informacje o nich dostępne są w Internecie pod adresemhttp://www.zanshin.com/~bobg/wassenaar-strike.html) oraz organizacji chroniących swobody obywatelskie (American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foudation czy Electronic Privacy Information Center).


TOP 200