Szyfrowanie danych w NAS/SAN

Decru wprowadziła do oferty na polskim rynku urządzenia DataFort do szyfrowania informacji przechowywanych w pamięciach masowych SAN/NAS. DataFort są przeznaczone dla organizacji, które chcą ograniczyć możliwość nieuprawnionego dostępu lub wykradzenia szczególnie istotnych informacji nie tylko przy atakach zewnętrznych, ale przede wszystkim mających źródło wewnątrz firmy lub instytucji.

Decru wprowadziła do oferty na polskim rynku urządzenia DataFort do szyfrowania informacji przechowywanych w pamięciach masowych SAN/NAS. DataFort są przeznaczone dla organizacji, które chcą ograniczyć możliwość nieuprawnionego dostępu lub wykradzenia szczególnie istotnych informacji nie tylko przy atakach zewnętrznych, ale przede wszystkim mających źródło wewnątrz firmy lub instytucji.

Do szyfrowania danych urządzenia stosują 256-bitowy algorytm AES oraz specjalizowane procesory, które zapewniają przepustowość 1 lub 2 Gb/s (zależnie od interfejsu). Oprogramowanie sterujące zarządza zestawem certyfikatów wymaganych do uzyskania dostępu oraz rejestruje informacje o aktywności uprawnionych użytkowników, jak również wszelkie próby włamania lub odczytu informacji bez stosownych uprawnień. DataFort mogą pracować w systemach klastrowych zawierających do 32 modułów o łącznej przepustowości 64 Gb/s (przy zastosowaniu interfejsów FC 2 Gb/s), a także systemach wykorzystujących zapasowe centra danych lub zdalne bazy danych.

Jak podkreśla Maciej Kołodziejczak, Business Development Manager na Europę Wschodnią w firmie Decru, jest to obecnie na rynku jedyne tego typu rozwiązanie sprzętowe - dotychczas były oferowane jedynie systemy wykorzystujące oprogramowanie. Natomiast dostępne urządzenia szyfrujące są przeznaczone przede wszystkim do tworzenia bezpiecznych połączeń, a nie informacji zapisywanych na dyskach lub taśmach. DataFort są przezroczyste dla systemu operacyjnego i aplikacji, nie wymagają instalacji oprogramowania w komputerach klienckich, serwerach lub pamięciach masowych i mogą pracować na praktycznie każdej platformie. Zakup urządzeń wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń, a jedynym i wyłącznym ich dystrybutorem w Polsce jest Solidex. Cena DataFort to ok. 220 tys. zł.

Solidex

tel. (+12) 638 04 80

http://www.solidex.com.pl , http://www.decru.com


TOP 200