Szyfrowanie CD/DVD

Alstor oferuje nowe oprogramowanie Nero SecurDisc, które według przedstawicieli firmy jest pierwszym na rynku sprzętowo-programowym rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę dostępu i zabezpieczającym przed nieautoryzowanym odczytem i kopiowaniem danych przy wykorzystaniu dysków optycznych CD/DVD.

Alstor oferuje nowe oprogramowanie Nero SecurDisc, które według przedstawicieli firmy jest pierwszym na rynku sprzętowo-programowym rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę dostępu i zabezpieczającym przed nieautoryzowanym odczytem i kopiowaniem danych przy wykorzystaniu dysków optycznych CD/DVD.

Oprogramowanie wymaga stosowania płyt CD lub DVD mających odpowiednie logo „SecurDisc” oraz nagrywarek z takim certyfikatem. Jednak technologia SecurDisc może być łatwo zaimplementowana w istniejących napędach optycznych przez aktualizację sterowników. Do nagrywania płyt potrzebny jest program Nero Express, natomiast do ich odczytu wystarcza Nero InCD Leader, który wkrótce będzie bezpłatnie dostępny na stronie WWW firmy Nero. Dane są szyfrowane przy wykorzystaniu algorytmu AES-128 i mogą być łączone na jednym nośniku z informacjami niezabezpieczonymi.


TOP 200