Szyfrowanie 10G Ethernet

Mitsubishi Electric opracowała prototypowe urządzenie do szy-frowania danych, które może obsługiwać pakiety VPN (IPSec v2) przesyłane w sieciach Ethernet 10 Gb/s.

Mitsubishi Electric opracowała prototypowe urządzenie do szy-frowania danych, które może obsługiwać pakiety VPN (IPSec v2) przesyłane w sieciach Ethernet 10 Gb/s.

Moduł szyfrowania/deszy-frowania danych jest oparty na firmowych urządzeniach Mitsubishi przeznaczonych do obsługi Gigabit Ethernet. Zwiększoną szybkość szyfrowania danych osiągnięto przez rozdzielenie ruchu na kilkadziesiąt, do 50 strumieni, a następnie ich równoległe przetwarzanie. Urządzenie wspiera cztery algorytmy szyfrowania (AES, Camellia, MISTY i 3DES) oraz dwa algorytmy uwierzytelniania (HA1 i 256-bitowy algorytm SHA2).


TOP 200